Dlaczego drony?

Bezzałogowy aparat latający (ang. Unmanned Aerial Vehicle (UAV)), bezzałogowy statek latający (ang. unmanned aerial system (UAS)[1]), dronstatek powietrzny, który nie wymaga do lotu załogi obecnej na pokładzie oraz nie ma możliwości zabierania pasażerów, pilotowany zdalnie lub wykonujący lot autonomicznie. Bezzałogowe statki latające obecnie wykorzystywane są głównie przez siły zbrojne do obserwacji i rozpoznania przez co zwykle wyposażone są w osprzęt służący do obserwacji w postaci głowic optoelektronicznych.

Urządzenia tego rodzaju, bez żadnego wyposażenia, już od czasów I wojny światowej stosowane były do trenowania oddziałów przeciwlotniczych jako latające cele. Latające bomby V-1 stosowane przez Niemców do bombardowania Londynu czy też pociski manewrujące też zaliczane mogłyby być do kategorii UAV, niemniej pojazdy tego typu są bronią samą w sobie i nie mogą być powtórnie wykorzystane.

 

Źródło: Wikipedia


Drony, inaczej UAV w służbie użytkowników cywilnych, to przede wszystkim niezależność w trudnych terenach, możliwość dotarcia w niedostępne tereny, rejestracja materiałów foto/video na wysokościach i terenach zabronionych dla lotnictwa cywilnego i wojskowego. Prawo polskie wyznacza oczywiście granice wykorzystania dronów w pracy. Pomimo iż latanie statkami UAV to wspaniała zabawa, z powagą traktujemy sprawy formalne. Dlatego też każdorazowo nasze loty analizujemy pod kątem bezpieczeństwa. Dokonujemy analizy danych FIS (Flight Information Service), komunikatów AUP oraz zgłaszamy plan lotu kontrolerowi ruchu lotniczego w danym rejonie. Urządzenia, których używamy teoretycznie pozwalają na loty na wysokości względnej do ponad 2000m, jednak przepisy dotyczące lotnictwa cywilnegow Polsce zezwana na maksymalny pułap lotu do 150m. Maksymalna prędkość bezwzględna lotu to 50km/h. Nasze drony posiadają odbiorniki GPS oraz system Fail-Safe, który w przypadku utraty sygnału z nadajnika samoczynnie obniżają pułap do 20m nad ziemią, przemieszczają się na miejsce startu i wykonują procedurę awaryjnego, łagodnego lądowania.


Nasze drony to wielowirnikowce. Dzięki temu, że wyposażone są w system kilku silników i śmigieł, umożliwiają wykonywanie zdjęć i filmów w pozycji zawisu, na wzór dużych śmigłowców. Jednak, dzięki lekkości konstrukcji i ich zasilaniu, koszty przelotów, a tym samym wykonania usług, są nieporównywalnie niższe niż w przypadku helikopterów załogowych.